GeMotion 拖链系列

长架空/高负载 | 高速度/高加速度 | 长距离滑行 | 高稳定性/长寿命

 • 1. MFB接头可集成C型槽来安装电缆夹;
 • 2. 活动式或固定式接头,适用于不同应用;
 • 3. 带双重锁定的坚固横杆/盖板;
 • 4. 卯榫结构,提高侧向承载和稳定性;
 • 5. 带刻度的横杆/盖板可精确分隔;
 • 6. 内外链节设计,确保直线运行;
 • 7. 平滑的内表面有效降低电缆磨损;
 • 8. 特殊止动结构,降低运行噪音,提高整体强度;
 • 9. 特殊形状链节具有连续的滑行面,延长使用寿命;
 • 10. 带衬套的接头可避免冷裂;
 • 11. MFB接头可集成扎线板;
G34拖链系列

开放式拖链 | 每节均带横杆

 • 内高 hi :34 mm
 • 内宽 Bi : 50 - 400 mm
 • 弯曲半径 R : 63 - 300 mm
 • 节距 P :56 mm
G34H拖链系列

开放式拖链 | 每2节带横杆

 • 内高 hi :34 mm
 • 内宽 Bi : 50 - 400 mm
 • 弯曲半径 R : 63 - 300 mm
 • 节距 P :56 mm
G34T拖链系列

封闭式拖链 | 防尘防碎屑

 • 内高 hi :34 mm
 • 内宽 Bi : 50 - 300 mm
 • 弯曲半径 R : 125 - 300 mm
 • 节距 P :56 mm
G44拖链系列

开放式拖链 | 每节均带横杆

 • 内高 hi :44 mm
 • 内宽 Bi : 50 - 400 mm
 • 弯曲半径 R : 75 - 350 mm
 • 节距 P :67 mm
G44H拖链系列

开放式拖链 | 每2节带横杆

 • 内高 hi :44 mm
 • 内宽 Bi : 50 - 400 mm
 • 弯曲半径 R : 75 - 350 mm
 • 节距 P :67 mm
G44T拖链系列

封闭式拖链 | 防尘防碎屑

 • 内高 hi :44 mm
 • 内宽 Bi : 50 - 300 mm
 • 弯曲半径 R : 125 - 350 mm
 • 节距 P :67 mm
G60拖链系列

开放式拖链 | 每节均带横杆

 • 内高 hi :60 mm
 • 内宽 Bi : 75 - 500 mm
 • 弯曲半径 R : 135 - 500 mm
 • 节距 P :91 mm
G60H拖链系列

开放式拖链 | 每2节带横杆

 • 内高 hi :60 mm
 • 内宽 Bi : 75 - 500 mm
 • 弯曲半径 R : 135 - 500 mm
 • 节距 P :91 mm
G60T拖链系列

封闭式拖链 | 防尘防碎屑

 • 内高 hi :60 mm
 • 内宽 Bi : 100 - 400 mm
 • 弯曲半径 R : 135 - 500 mm
 • 节距 P :91 mm
G80拖链系列

开放式拖链 | 每节均带横杆

 • 内高 hi :80 mm
 • 内宽 Bi : 75 - 500 mm
 • 弯曲半径 R : 75 - 500 mm
 • 节距 P :111 mm
G80H拖链系列

开放式拖链 | 每2节带横杆

 • 内高 hi :80 mm
 • 内宽 Bi : 75 - 500 mm
 • 弯曲半径 R : 75 - 500 mm
 • 节距 P :111 mm
G80T拖链系列

封闭式拖链 | 防尘防碎屑

 • 内高 hi :80 mm
 • 内宽 Bi : 100 - 400 mm
 • 弯曲半径 R : 200 - 600 mm
 • 节距 P :111 mm